Hadinec červený – ohrozený druh európskeho významu

Hadinec červený – ohrozený druh európskeho významu

Pracovníci Správy CHKO Latorica sa v rámci jednej z hlavných úloh podieľajú na monitoringu viacerých európsky významných druhov fauny a flóry, či nelesných biotopov. Jeden z významných druhov flóry, pre ktorých sa u nás vykonáva monitoring, je druh hadinec červený (Echium russicum). Je to teplomilný druh lesostepných stanovíšť a suchých strání, ktorý je v našej územnej pôsobnosti na ústupe. Kvitne každé dva roky. Počas preverovania jeho výskytu na historických lokalitách v rokoch 2001 až 2012 druh potvrdený nebol a vyzeralo to na jeho zánik v našich končinách. Všetky doterajšie lokality sú v posledných desaťročiach vystavené enormnej sukcesii – zarastaniu lesostepných stanovíšť náletovými drevinami. Nevieme, či je problém v málo tuhých zimách v posledných rokoch a v následnom extrémnom zarastaní najmä krovinami ruží a hlohov. Následne dochádza k obmedzenému prístupu srnčej zveri, ktorá sa na takýchto čistinkách pásla a zabezpečovala tak vhodný manažment lokalít a teda aj vhodný manažment pre daný druh.

Až vďaka náhodnému objavu bol druh v r. 2013 potvrdený na jednej a zatiaľ jedinej z historických lokalít. Počas mapovania iného, jarného druhu, mi „udrela suchá byľka do nosa“, keď som s „očami pri zemi“ hľadala, čo na danej čistinke ešte nájdem. Po je determinácii som nechcela veriť vlastným očiam. Bol to TEN hadinec! Odvtedy lokalitu monitorujeme každý rok a jeho počty sú potešiteľné. Na lokalite sa udržiava v počte stovky jedincov. Predrať sa ale na lokalitu nie je také jednoduché. Les, ktorým musíme vystúpiť do výšky necelých 300 m nad morom z roka na rok zarastá a posledný úsek sa nedá inak, ako „kačacou chôdzou“. Ale ten pohľad stojí za to! Monitoring, ako každý iný, je náročný – v horúčavách prechádzate celú čistinku a počítate nielen kvitnúce, ale aj sterilné či odkvitajúce jedince a minuloročné staré byle. Vďaka obetavým kolegyniam a kolegom, ktorí pri monitoringu pomáhajú, je monitoring oveľa jednoduchší, akoby to človek všetko robil sám.

Mgr. Andrea Šimková, Správa CHKO Latorica

Fotografie: Mgr. A. Šimková, Ing. S. Miňová

 

Výstup zarastajúcim lesom. (Fo: Ši)

 

Posledný výstup „kačacou chôdzou”, ako z gymnastického cvičenia. (Fo: Mi)

 

Konečne dosiahnutý cieľ – čistinka s hadincom. (Fo: Ši)

 

Takáto nenápadná stará byľka ma upozornila na to, že tu rastie hadinec. (Fo: Ši)

 

Kvitnutie hadinca. (Fo: Ši)

 

Monitoring na lokalite. (Fo: Mi)