Informačné panely – Streda nad Bodrogom – Tarbucka – Veľký Kamenec

Informačné panely – Streda nad Bodrogom – Tarbucka – Veľký Kamenec

V roku 2020 sa začala obnova xerotermných biotopov v území európskeho významu Tarbucka  V rámci projektu LIFE Sub-pannonic formou odstraňovania náletových drevín a následne pasenia.  Tento rok sa osadili informačné panely približujúce územie z pohľadu výskytu vzácnych druhov flóry a fauny, ako aj vývoj územia v posledných desaťročiach. Predmetné panely budú zároveň súčasťou pripravovaného turistického chodníka Streda nad Bodrogom –  Tarbucka – Velký Kamenec. Tento turistický chodník sa pripravuje v spolupráci so Klubom slovenských turistov. Dúfame, že aj týmto umožníme spoznať krásu územia CHKO Latorica.