Foto: plocha pri Veľkých Raškovciach s glejovkou. Foto: autor.

Glejovka americká  (Asclepias syriaca)

 

Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bola dovezená ako medonosná, ale aj okrasná rastlina.

Patrí medzi trváce byliny so sivasto chlpatou byľou, zvyčajne len málo rozkonárenou alebo nerozkonárenou, ktorá pri poranení roní bielu šťavu. Rastlina dorastá až do výšky 2 metre. Má hrubý dužinatý plazivý podzemok, z ktorého vyrastajú nové byle. Druh kvitne v júni až júli voňavými ružovými kvetmi. Plody majú tvar podlhovasto vajcovitých mechúrikov, v ktorých sa vytvoria semená s dlhým bielym páperím. Rastlina je jedovatá. Rozmnožuje sa semenami a podzemkami. zdroj ŠOP SR

Na Slovensku nemá prirodzeného nepriateľa a preto sa spokojne šíri krajinou popri vodných tokoch, poliach, viniciach a cestách. Zaujímavosťou glejovky je motýľ monarch sťahovavý vyskytujúci sa práve v Severnej Amerike, pre ktorého je glejovka jedinou rastlinou na ktorú kladú samičky tohto motýľa vajíčka a mladé húsenice sa živia listami glejovky. Rastlinné šťavy glejovky, ktoré sú jedovaté pre človeka aj ostatné živočíchy, húseniciam monarchu neškodia, práve naopak chránia ich pred požieraním vtákmi. (zdroj)

Vhodným spôsobom odstraňovania je jeho pravidelné kosenie niekoľkokrát ročne, aby sa rastlina oslabila. Ak je zrealizované len jedno kosenie za rok, musí byť v období pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo prípadnému vytvoreniu semien a tým aj ďalšieho rozšírenia rastliny.

Využíva sa aj chemické odstraňovanie postrekom prípravkom na ochranu rastlín (herbicídom), prípadne tzv. kombinovaný spôsob odstraňovania, kedy sa porast najprv pokosí a nanovo narastené rastliny sa ešte v tom istom roku postriekajú herbicídom. Upozorňujeme na potrebu súhlasu príslušného  OÚ na vykonávanie chemického postreku v územiach s druhým a vyšším stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. zdroj ŠOP SR

 

Zaujímavé články k problematike:

https://www.almanac.com/content/common-milkweed-uses-and-natural-remedies

https://indiananativeplants.org/images/resources/Gordon%20Mitchell%20Articles/GM_common_milkweed.pdf

https://www.motherearthgardener.com/plant-profiles/milkweed-benefits-ze0z1801zols

Text: PaedDr. Miroslava Birošová

Semená glejovky

Motýľ monarch sťahovavý

Húsenica motýľa

foto: zdroj pixabay