ilustračné foto: Ambrózia palinolistá

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

 

Je jednoročná alergénna rastlina pôvodom zo Severnej Ameriky. U alergikov už samotný dotyk s rastlinou môže po 20- 30 minútach vyvolať u nich nepríjemné až bolestivé svrbenie či pálenie kože.

Dorastá do výšky až 200 cm. Druh kvitne v závislosti od podmienok na lokalite od augusta do októbra.

Jej životná stratégia je postavená na produkcii veľkého množstva ľahko klíčiacich semien (schopnosť vyprodukovať až 2 miliardy peľových zŕn za deň), ktoré sú roznášané vetrom, vodou a človekom na veľké vzdialenosti. Nemá osobitné nároky na podmienky stanovišťa a preto dokáže rásť aj popri cestách a na opustených miestach.

Z polí, kde sa dostala spolu s osivom sa postupne rozšírila nielen popri cestách, ale aj železničných tratiach a do ostatných častí krajiny.

Východoslovenská nížina a polia na nej sú výrazne zasiahnuté ambróziou. Ide hlavne o polia s výsadbou sóje, ale postupne sa rozširuje aj na ďalšie plochy s výsadbou kukurice a obilovín.  Ohrozuje taktiež aj lúčne biotopy v ich blízkosti.

Prikrmovanie poľovnej zveri je ďalším zdrojom diaspór, nakoľko sú tieto zmesi prevažne odpadom z prevádzok, kde sa triedia a čistia poľnohospodárske produkty po žatve (sója, , kukurica, pšenica, jačmeň).

Preto je potrebné odstraňovanie  mechanickým spôsobom a to vytrhávaním rastliny aj s koreňmi, prípadne skosením pred zakvitnutím, lebo semená rastliny sú schopné udržať si životaschopnosť v pôde aj 40 rokov. Ďalším spôsobom je chemický postrek, pretože ambrózia je senzitívna na herbicídy. Už po jednom postreku sa môže zastaviť jej reprodukčný cyklus a tým zamedziť jej ďalšiemu šíreniu.

Text: PaedDr. Miroslava Birošová

Foto: Mgr. Andrea Šimková; PaedDr. Miroslava Birošová

Foto č. 1  – Ambrózia palinolistá

Foto č. 2 –  vysoké porasty na hrádzi

 

 

Foto č. 3 – poľovné krmovisko – detail – ambrózia v podraste

 

Foto č. 4 – detail kvetu

Foto č. 5 – detail listu