poniklec veľkokvetý ( Pulsatilla grandis )

          Príroda sa opäť po miernej a suchej zime prebúdza. Na Dolnom Zemplíne je to čas na obstrihávanie viniča,  čas,  kedy sa do polí vyberú stroje, čas hniezdenia vtáctva a tiež čas na prípravu terénneho monitoringu rôznych rastlinných druhov.

               Špecifikom jarnej kveteny je medzi prvými kvitnúcimi poniklec veľkokvetý ( Pulsatilla grandis ) a hlaváčik jarný ( Adonis vernalis ). Obe druhy patria do čeľade Ranunculaceae Juss. a sú potenciálne ohrozenými podľa IUCN.  Malým drobným kvietkom je fialka Kitaibelova (Viola Kitaibeliana ). U nás menej dotknutým druhom, avšak v českých krajinách je to kriticky ohrozená rastlinka.

Text: PaedDr. Miroslava Birošová

Foto: Miloš Balla

fialka Kitaibelova  (Viola Kitaibeliana )

hlaváčik jarný ( Adonis vernalis )

poniklec veľkokvetý ( Pulsatilla grandis )

hlaváčik jarný ( Adonis vernalis )