Je tu jar, príroda sa postupne prebúdza a spolu s ňou aj rôzne chránené živočíchy a rastliny.

Babôčka vŕbová (Nymphalis xanthomelas) patrí medzi vzácnejšie druhy motýľov vyskytujúcich sa na Slovensku a je zapísaná v červenom zozname ohrozených motýľov Slovenska. Môžeme ju vidieť lietať už skoro na jar, pretože patrí k motýľom, ktoré zimu prečkajú ako dospelé jedince.

Skoro na jar môžeme vidieť aj vzácneho chrobáka z čeľade májkovité s latinským názvom Apalus bimaculatus. Patrí medzi chránené druhy národného významu a zároveň je zapísaný v červenom zozname ohrozených chrobákov Slovenska. Tieto chrobáčiky po podráždení vylučujú z kĺbov jed v podobe žltkastej tekutiny, preto by s nimi ľudia nemali manipulovať.

Bleduľa jarná karpatská (Leucojum vernum) je po snežienkach ďalším vzácnym poslom jari. Kvitne od konca februára do konca apríla roztrúsene v tôňach vlhkých lužných lesov. Celá rastlina je jedovatá. Dôležité je, že je zaradená medzi chránené druhy národného  významu a je tiež súčasťou Červeného zoznamu ohrozených druhov cievnatých rastlín Slovenska v kategórii ohrozených. Pre jej jemný biely šat si  ju ľudia veľmi radi vysádzajú spolu so snežienkami do predzáhradok, skaliek a pod.

Správa CHKO Latorica, foto: Miloš Balla