Manažmentové opatrenia v PR Tarbucka

Minulý týždeň zamestnanci Spávy CHKO Latorica realizovali manažmentové opatrenia v Prírodnej rezervácii Tarbucka.

PR  Tarbucka o rozlohe 109 500 m2 bola vyhlásená roku 1986 na ochranu posledného zvyšku pieskomilných spoločenstiev Východoslovenskej nížiny so vzácnym klinčekom piesočným, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa tu aj ojedinelý geomorfologických zjav – viate piesky na andezitových kopcoch.

Nakoľko lokalita nie je už dlhodobo obhospodarovaná, a zatiaľ sa nepodarilo navrátiť tradičnú pastvu, je potrebné odstráňovať nálety agátu, ktorý sa veľmi rýchlo šíri a postupne zarastá lúky a vytláča pôvodné spoločenstvá. Po vyrúbaní je potrebné lokálne aplikovať herbicíd (najviac sa osvedčilo nastriekanie do vyvŕtaných dier v zrezanom pni), pretože bez tejto aplikácie je agát schopný extrémne zmladiť a ešte viac sa rozšíriť na lokalite (na poslednej fotografii je názorná ukážka odstránenia agátu bez aplikácie herbicídu).