Po roku sa opäť realizoval monitoring netopierov v rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Latorica. Oproti minulým rokom bolo badať úbytok početnosti jedincov jednotlivých druhov na pravidelných zimoviskách. Monitorovanie v ďalších rokoch ukáže, či ide o prechodné zníženie, alebo je to trvalý stav.

foto: Ing. Slávka Miňová

ťažká cesta k získaniu údajov

Dionýz – socha v tokajských pivniciach

Tokajské pivnice

každá diera je dobrá

a takto sa visí