“Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba.

My ich vytíname a meníme na papier.

Aby sme na ňom zaznamenali našu prázdnotu.”

Kahlil Gibran

 

Medzinárodný deň lesov si pripomíname každoročne 21. marca. Bol vyhlásený OSN v roku 2012. Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov. Každý rok prináša novú tému, ktorou upozorňuje na aktuálne témy v súvislosti s lesmi a vyzýva verejnosť na zintenzívnenie aktivít na pomoc zachovania zdravých lesov.

 

Témou roka 2023 je „ZDRAVÉ LESY PRE ZDRAVÝCH ĽUDÍ„.

 

 

Kľúčové posolstvá na rok 2023:

  • Lesy sú dôležitým zdrojom potravy a výživy.
  • Lesy sú prírodné lekárne.
  • Zdravé lesy nás chránia pred chorobami.
  • Lesy posilňujú naše duševné a fyzické zdravie.
  • Lesy zohrávajú ústrednú úlohu v boji proti najväčšej zdravotnej hrozbe, ktorej ľudstvo čelí: klimatickým zmenám.
  • Lesy sú ohrozené a potrebujú našu pomoc.

Les je zložitý organizmus, presahujúci ľudský vek, veľkolepý, no zároveň veľmi zraniteľný.

1 hektár lesa za rok:

  • prefiltruje 18 mil. m3 vzduch, čím zachytí 30-80 ton prachu,
  • zníži hlučnosť o 20-30dB,
  • vyrobí kyslík pre ročnú spotrebu 10-tich ľudí

Oslavné básne o lesoch písali básnici od dávna, napríklad Pavol Országh Hviezdoslav – báseň  Pozdrav či moja maličkosť v nasledujúcich veršoch.

 

V lese sa nám dobre dýcha                                   In the forest –  the air is bright

Stráca sa tam zlosť aj pýcha                                 There is no place for anger, pride

V lese sa vždy sily vrátia                                          The force will return there

A problémy? Tie sa stratia                                       Problems? What they are and where?

Les je naše útočisko                                                  The forest is our shelter

Nerobme z neho smetisko.                                      Let’s behave there better!

 

Text a ilustračné foto: admin

ostatné fotky pixabay.com