Na fotke Lyžičiar biely (Platalea leucorodia)

Najvýznamnejším fenoménom Chránenej krajinnej oblasti Latorica sú už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej republike.

Tieto vzácne a veľmi zaujímavé biotopy si väčšinu času žijú svojím vlastným životom, ktorý je výskumníkom a iným zvedavcom neprístupný.

V posledných rokoch nám kvôli nedostatočnej snehovej pokrývke v zime, príliš vysokým teplotám a nedostatku zrážok v iných častiach roka, začali tieto biotopy vysychať. Vďaka Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, ktorá revitalizuje mokrade a lepším klimatickým  podmienkam v tomto roku (viac zrážok a nižšie teploty) sa voda uchovala aj na miestach, kde v minulých rokoch v tomto období už dávno nebola.

Preto sme sa rozhodli, že skúsime pomocou fotopascí zmonitorovať skrytý život v našich mokradiach. Zatiaľ nemáme všetky záznamy poprezerané, ale už aj z prvých fotiek je vidieť, že ide o zaujímavý materiál.

Text: RNDr. Martina Lukáňová                                 Foto: fotopasce a RNDr. Lukáňová

 

Mokrade zvnútra:

Príprava na inštaláciu fotopascí:

Druhy: Beluša veľká (Egretta alba), jeleň lesný (Cervus elaphus)