V uplynulých dňoch zamestnanci Správy CHKO Latorica realizovali každoročný monitoring netopierov, ktorého cieľom je zistiť  zastúpenie druhov a početnosť na pravidelných zimoviskách.

Na území v správe CHKO Latorica sa nachádza málo podzemných priestorov vhodných na zimovanie netopierov, ale dajú sa nájsť v opustených banských štôlňach a aj vo viničných pivniciach v oblasti Zemplínskych vrchov a v Tokajskej vinohradníckej oblasti.

foto: Miloš Balla

Monitoring netopierov v opustenej banskej štôlni v Zemplínskych vrchoch. Vstup do podzemných priestorov je niekedy komplikovaný.

 

Vo vínnych pivniciach v Tokajskej oblasti sa nachádza aj podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Tokajské víno vonia aj netopierom brvitým (Myotis emarginatus)

 

Tokaj si obľúbil aj “Gróg Dracula” podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)