Napúšťanie národnej prírodnej rezervácie Tajba

Napúšťanie národnej prírodnej rezervácie Tajba

Slovenský vodohospodársky podnik na základe zmluvy so Štátnou ochranou prírody SR realizoval v dňoch od 13.10.2021 do 27.10.2021 zavodnenie, respektíve napúšťanie mŕtveho ramena národnej prírodnej rezervácie Tajba vodou z rieky Bodrog veľkokapacitným čerpadlom – kontajnerovou hydrostanicou.

Voda bola odčerpávaná z rieky Bodrog do Tajby prostredníctvom hydrostanice výtlačným potrubím v dĺžke cca 1 400 m.

Prečerpávané množstvo vody predstavovalo prietok 3,8 m3 za minútu, denne sa do Tajby prečerpalo cca 5 472 m3. Celkovo sa prečerpalo cca 75 000 m3 vody.

 

Doplňovanie vody do Tajby je dočasné riešenie, ktoré by malo zabezpečiť záchranu biotopu korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) do doby zabezpečenia realizácie projektu s trvalo udržateľným technickým riešením v rámci Integrovaného Life projektu Natura 2000, ktorý sa v súčasnosti pripravuje v úzkej spolupráci Štátnej ochrany prírody a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

text a foto: Ing. Vít Hubinák