Nelegálna skládka v k. ú. Malý Horeš

Nelegálna skládka v k. ú. Malý Horeš

V letných mesiacoch pracovníci Správy CHKO Latorica objavili nelegálnu skládku komunálneho odpadu v katastri obce Malý Horeš. Následne bol podaný podnet Okresnému úradu v Trebišove, ktorý vyzval starostu obce na zabezpečenie odstránenia nelegálnej skládky.

S radosťou konštatujeme, že starosta jednal promptne, zorganizoval obyvateľov obce, zabezpečil vozidlá, ktoré vyviezli odpad, a následne ich pracovníci obce vytriedili – množstvo odpadu je možné vidieť na priloženej fotodokumentácii. Žiaľ, obyvatelia obce doplácajú nielen na svojich nezodpovedných občanov, ale hlavne na obyvateľov okolitých obcí a mesta, ktorí svoj odpad vyvážajú do ich katastra. Preto obec plánuje nainštalovať kamerový systém, aby bolo možné usvedčiť vinníkov a vymáhať odstránenie odpadu, ktorý tam navozili a tiež udeliť pokuty.