Nové informačné tabule v CHKO Latorica

Nové informačné tabule v CHKO Latorica

Minulý týždeň zamestanci Správy CHKO Latorica osadili nové informačné tabule o chránených územiach. Tabule informujú návštevníkov o chránených územiach Chránená krajinná oblasť Latorica, Chránené vtáčie územie Medzibodrožie, Územia európskeho významu Bodrog a Kováčske lúky.

Výstavba informačných panelov zamestnancami Správy CHKO Latorica.

 

Výstavba informačných panelov zamestnancami Správy CHKO Latorica.

 

Informačný panel o CHKO Latorica pri rieke Latorica (reštaurácia Oáza “Čarda”)

 

Mapa územia s chránenými územiami a umiestnením informačných panelov

 

Informačný panel o Chránenom vtáčom území Madzibodrožie pri obci Svinice

 

Informačný panel o CHKO Latorica pri pri prečerpávacej stanici SVP š.p. Kamenná moľva

 

Informačný panel o Územiach európskeho významu Bodrog a Kováčske lúky pri obci Klin nad Bodrogom

 

Informačný panel o CHKO Latorica pri obci Leles