Obnova biotopov pri NPR Tajba

Dňa 4.10.2019 sa realizovala obnova biotopov pri NPR Tajba. Cieľom obnovy kladiska korytnačiek močiarnych (Emys orbicularis) boli manažmentové aktivity – odstraňovanie biomasy a presvetlenie kladiska. Odstraňovali sa  predovšetkým agáty (Robinia pseudoacacia), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) a ostatné trávnaté druhy rastlín.

Je tiež dôležité spomenúť, že pracovníci S CHKO Latorica osadili  na prístupovej ceste z južnej strany pri vstupe na územie NPR Tajba novú informačnú tabuľu.

Manažmentových aktivít sa zúčastnilo minimálne 50 osôb. Pomôcť prišlo približne 35 zamestnancov Slovenskej sporiteľne z rôznych kútov košického kraja (Trebišov, Sečovce, Spišská Nová Ves, Michalovce, Sobrance a iné mestá), za čo im ďakujeme.

Pri aktivitách spolupracovali pracovníci  zo samosprávy obce Streda nad Bodrogom, ako aj zamestnanci Lesov SR, š.p. spolu so zamestnancami správy CHKO Latorica.

Hovorí sa, že chváliť treba a tak chválime zanietenosť a profesionálny prístup všetkých zúčastnených a súčasne dúfame v ďalšiu spoluprácu na poli ochrany prírody a krajiny.

PaedDr. Miroslava Birošová

foto: Ing. Slávka Miňová