Slávnostné otvorenie budovy Správy CHKO Latorica

Slávnostné otvorenie budovy Správy CHKO Latorica

Dňa 27.10.2023 sa za prítomnosti generálneho riaditeľa ŠOP SR BB a pozvaných hostí z OU TV, okolitých správ CHKO, SVP š. p. Povodie Bodrogu a Hornádu TV, BirdLife Slovensko a prevádzkovateľa rehabilitačnej stanice Sečovce uskutočnilo slávnostné otvorenie budovy pre Správu CHKO Latorica, ktorá od svojho vzniku v roku 1990 až doteraz sídlila stále v prenajatých priestoroch. Správa CHKO Latorica už sídli na adrese: Ulica SNP č. 200/99, 075 01 Trebišov. Budova bola zakúpená v septembri 2023. Predchádzalo tomu dlhé hľadanie, nakoľko nájsť vyhovujúcu budovu v meste Trebišov, s dostatkom priestoru pre kancelárie, dvorom pre služobné autá a úložnými priestormi pre archív, náradie apod. nebolo ľahké. Veľká vďaka preto patrí pani riaditeľke Správy CHKO Latorica Mgr. Kristíne Voralovej, ktorá neúnavne od svojho nástupu hľadala budovu pre správu. A tiež sa chceme poďakovať ŠOP SR BB – generálnemu riaditeľovi RNDr. Dušanovi Karaskovi, že našiel finančné prostriedky a umožnil zakúpiť danú budovu. Poďakovanie patrí aj ďalším pracovníkom ŠOP SR BB – Ing. Drahomíre Lutovskej a JUDr. Martinovi Dianiškovi za pomoc ohľadom zmlúv a inej nevyhnutnej dokumentácie. A v neposlednom rade sa chceme poďakovať hosťom, že s nami prišli osláviť našu novú budovu. Ďakujeme!