Odstraňovanie náletov – manažment kladiska korytnačky močiarnej

Odstraňovanie náletov – manažment kladiska korytnačky močiarnej

Koncom augusta a začiatkom septembra sa opäť uskutočnilo odstraňovanie náletov z kladiska korytnačky močiarnej. Nakoľko územie silno zarastá, treba dodržať frekvenciu odstraňovania náletov minimálne 2x ročne. Danej problematike sme sa venovali v tomto článku. KLIK

foto: Ing. Juraj Minarčin

Pred:

 

Počas:

Po: