Pasenie na Horešských lúkach pre sysľa pasienkového

Pasenie na Horešských lúkach pre sysľa pasienkového

 

Na území v správe CHKO Latorica bude prebiehať implementácia medzinárodného projektu Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) LIFE19 NAT/SK. Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov ohrozeného druhu sysľa pasienkového na 27 lokalitách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Koordinátormi projektu je Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ). Ďalšími projektovými partnermi sú ALKA Wildlife o.p.s, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra“, Štátna ochrana prírody SR, Zoologická záhrada Bojnice. Viac informácií 

            Dôvodom zníženia populácii sysľa na Slovensku je väčšinou zhoršenie stavu biotopu alebo jeho zánik, ktorý je spôsobený zmenou obhospodarovania lokalít, ktoré predtým sysle obývali. Zmenou obhospodarovania sa myslí najmä už neexistujúca pastva hospodárskych zvierat a kvôli tomu následné zarastanie lokalít alebo rozorávanie lokalít. Sysle sa živia semienkami rastlín, ovocím a hmyzom. Takúto pestrú potravu majú problém v monokultúrnej poľnohospodárskej krajine nájsť.

            Miestne poľnohospodárske družstvo zabezpečovalo pastvu na Horešských lúkach aj v minulosti. Vďaka tomu tu prežila málopočetná kolónia sysľa pasienkového, ktorá neustále klesá. Podarilo sa nám dohodnúť vhodný režim pastvy a kolóniu budeme naďalej monitorovať a upravovať pastvu podľa jej stavu.

            Držíme sysľom palce, aby sa im darilo a kolónia sa pekne rozrastala.

Text a fotografie: RNDr. Martina Lukáňová