Pokračovanie manažmentu kladísk korytnačky močiarnej pri NPR Tajba

Pokračovanie manažmentu kladísk korytnačky močiarnej pri NPR Tajba

Ilustračný obrázok: zarastené kladisko

 

Správa CHKO Latorica realizovala kosenie náletových drevín a ich odstraňovanie z kladísk chráneného druhu živočícha korytnačky močiarnej pri národnej prírodnej rezervácii Tajba. Odstraňovanie náletových drevín sa vykonávalo na jar tohto roka a na jeseň bolo opäť kladisko tak zarastené, že bolo potrebné znova vykonať kosenie drevín. Týmto sa potvrdil predpoklad, že vykonávanie manažmentu raz ročne nie je postačujúce, ale treba opakovať minimálne dvakrát ročne.

Fotografie: Ing. Juraj Minarčin

Foto č. 1: kosenie a odnášanie

Foto č. 2. ešte neočistená plocha

Foto č.3: pokosené