Pozvánka na Deň dobrovoľníctva v Trebišove

Pozvánka na Deň dobrovoľníctva v Trebišove

Mesto Trebišov – oddelenie školstva a mestské hospodárske stredisko, Správa CHKO Latorica Trebišov, ZO SZOPK Trebišov

Vás pozývajú na Deň dobrovoľníctva v Trebišove 24. 10. 2018 (streda) v čase od 10.00 do 12.00 hod.