Pozvánka na prednášku ohľadom komárov

Pozvánka – odborná prednáška

 

Kde?           Miestne kultúrne stredisko, Hlavná 217/127, 076 31 Streda nad Bodrogom

 

Kedy?       27. 3. 2023 o 10.00 hod.

 

Čo?

  • porovnanie metód zneškodňovania komárov – chemické versus  biologické
  • postupy pri biologickej ochrane
  • dlhodobý manažment komárov

 

Kto?         PaedDr. Ivan Iľko, PhD

RNDr. Lucia Strelková, PhD

(Vedou proti komárom s.r.o.)

 

Ak si myslíte, že daná prednáška by bola prospešná pre niekoho vo Vašom okolí,  prepošlite im našu pozvánku aj nasledujúci link na potvrdenie účasti. Ďakujeme.

Svoju účasť alebo neúčasť potvrďte, prosím, vyplnením formulára v nasledujúcom linku. Ďakujeme.
https://forms.gle/sYG44PVkRmHFTQAAA