Pozývame Vás na putovnú výstavu Druhy európskeho významu na Slovensku. ktorá je vystavená v Zemplínskej  knižnici v meste Trebišov od 7. do 30. novembra 2022. Táto výstava prostredníctvom textu a unikátnych fotografií vysvetlí problematiku sústavy chránených území NATURA 2000 a priblíži druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú na území EÚ chránené a zároveň sa vyskytujú na Slovensku.V prípade záujmu zo strany organizovaných skupín bude zabezpečený odborný výklad pracovníkmi CHKO Latorica. Návštevy väčších skupín je potrebné ohlásiť vopred na tel. č.: 0911 702 587 alebo mailom na vit.hubinak@sopsr.sk.