Projekt LIFE Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana vtákov

Projekt LIFE Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana vtákov

ŠOP SR – Správa CHKO Latorica sa spolupodieľa na projekte LIFE Eneregia (Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000), ktorý je zameraný na riešenie kolízií vtáctva s elektrickými vedeniami. Pozornosť je tiež sústredená na starostlivosť o zranené vtáctvo a zlepšovanie potravných či hniezdnych príležitostí. Cieľom projektu je vytvoriť dlhodobo bezpečné zóny v lokalitách, ktoré sú pre vtáctvo najdôležitejšie z hľadiska migrácie, odpočinku a/alebo ako lovné či potravné prostredie. Hlavným koordinátorom projektu je Ochrana dravcov na Slovensku.

Projekt sa realizuje v záujme ochrany vybraných desiatich druhov vtákov: hus malá (Anser erythropus), orol kráľovský (Aquila heliaca), orol krikľavý (Aquila pomarina), chochlačka bielooká (Aythya nyroca), bučiak trsťový (Botaurus stellaris), chrapkáč poľný (Crex crex), krakľa belasá (Coracias garrulus), sokol rároh (Falco cherrug), sokol červenonohý (Falco vespertinus), kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus).

V pôsobnosti Správy CHKO Latorica sa nachádzajú projektové územia Chránené vtáčie územia Medzibodrožie a Ondavská rovina, kde je zameraná ochrana hlavne na dravce a to inštalovaním zviditeľňovacích prvkov – tzv. odkloňovačov letu vtákov na elektrické vedenia typu 22 kV a 110 kV.

V prípade, ak sa nájdu uhynuté vtáky v blízkosti elektrického vedenia je potrebné kontaktovať Štátnu ochranu prírody.

 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: https://www.lifeenergia.sk alebo vo videách nižšie.

 

Ochranné prvky v katastrálnom území Trebišov (CHVÚ Ondavská rovina)

Ochranné prvky v katastrálnom území Zemplínske hradište (CHVÚ Ondavská rovina)

Ochranné prvky v katastálnom území Kráľovský Chlmec (CHVÚ Medzibodrožie)

Ochranné prvky v katastrálnom území Zemplínske hradište (CHVÚ Ondavská rovina)

Ochranné prvky v katastrálnom území Zemplínske hradište (CHVÚ Ondavská rovina)