Realizácia manažmentov – ochrana ponikleca lúčneho maďarského

Realizácia manažmentov – ochrana ponikleca lúčneho maďarského

Dňa 3.2.2023 sme zrealizovali na trvalej monitorovacej lokalite  pri Malom Kamenci na kopci Tarbucka manažmenty na ochranu  ponikleca lúčneho maďarského. Odstraňovali sme plochu silne zarastenú starou biomasou hrabaním a tiež sa odstraňovalo niekoľko náletových krovín ako ruža šípová a agát biely. Odstraňovanie starej biomasy napomôže lepšiemu rastu ponikleca lúčneho maďarského.

Text a foto: PaedDr. Miroslava Birošová