ŠOP SR, Správa CHKO Latorica vyhlasuje výberové konania na pozíciu – „botanik“

ŠOP SR, Správa CHKO Latorica vyhlasuje výberové konania na pozíciu – „botanik“

Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica prijme nového zamestnanca

Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica, Trebišov vyhlasuje výberové konania na pozíciu – „botanik“.

Požiadavky :

  • VŠ vzdelanie II. Stupňa, prírodovedného zamerania,
  • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
  • práca s GIS,
  • znalosť anglického jazyka – vítaná,
  • vodičský preukaz typu B – nie je podmienkou,
  • bezúhonnosť,
  • prax v odbore vítaná.

 

Žiadosti o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania zašlite do 12. 10. 2018 na adresu Správa CHKO Latorica, J. Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov. Uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 12.10 2018 na pečiatke doručovateľa. Prihlášky zaslané elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh. Základná zložka mzdy predstavuje výšku v rozmedzí od 587 EUR až do 839,50 EUR.

 

Výberové konanie botanik_Latorica