Svetový deň mokradí 2. 2.

Tohtoročná téma Svetového dňa mokradí upriamuje pozornosť na mokrade ako zdroj sladkej vody a podporuje akcie na ich obnovu a zastavenie ich zániku.

Čelíme rastúcej kríze úbytku sladkej vody, ktorá ohrozuje ľudí i našu planétu. Používame väčšie množstvo sladkej vody, ako dokáže príroda doplniť, a ničíme ekosystém, od ktorého najviac závisí voda a všetok život – mokrade.

Kampaň v roku 2021 zdôrazňuje príspevok mokradí k množstvu a kvalite sladkej vody na našej planéte. Voda a mokrade sú neoddeliteľne spojené. Toto spojenie je existenčne dôležité pre život, náš blahobyt a zdravie našej planéty.

2. február je Svetovým dňom mokradí, ktorého cieľom je zvýšiť globálne povedomie o zásadnej úlohe mokradí pre ľudí a našu planétu. V tento deň v roku 1971 bol podpísaný Dohovor o mokradiach v iránskom meste Ramsar na pobreží Kaspického mora.

Mokrade sú suchozemské oblasti, ktoré sú zaplavené vodou buď trvalo, alebo sezónne. Medzi vnútrozemské mokrade patria rybníky, jazerá, záplavové územia, rieky, nivy a močiare. Medzi pobrežné mokrade patria slané močiare, ústia riek, mangrovy, lagúny a dokonca aj koralové útesy. Rybníky, ryžové polia a soľné panvy sú mokrade vytvorené človekom.

Zdroj: https://www.worldwetlandsday.org/about