Svetový deň mokradí – 2.február

Témou tohtoročného Svetového dňa mokradí sú mokrade a ľudský blahobyt. Kampaň zmluvných strán Ramsarského dohovoru tak upozorňuje na prepojenie ľudského blahobytu so stavom svetových mokradí.


Posolstvo Svetového dňa mokradí 2024
Kampaň zmluvných strán dohovoru zdôrazňuje tri hlavné posolstvá, ktoré by si mal osvojiť každý z nás:

Investovať do udržateľného využívania mokradí znamená investovať do budúcnosti ľudstva.
Mokrade môžu mestám a ich obyvateľom poskytnúť viaceré ekonomické, sociálne a kultúrne výhody, ktoré podporujú blahobyt ľudí.
Obnova mokradí je nevyhnutná na prekonanie krízy klimatickej biodiverzity a na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v prospech všetkých ľudí.

zdroj: oficiálna stránka svetového dňa mokradí

V našej pôsobnosti sa nachádza ramsarská lokalita Alúvium Tisy v juhovýchodnom cípe Slovenska. Táto oblasť stojí za návštevu v každom ročnom období, zimné nevynímajúc. Veď posúďte sami.

Text: admin

Foto: RNDr. M. Lukáňová