4. október je svetový deň zvierat. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Pod pojmom zvieratá sú zahrnuté všetky živočíšne druhy, nielen tie, ktoré nám pripadajú roztomilé ako je králik, srna či panda, alebo tie, ktoré obdivujeme pre ich veľkosť a silu ako je slon, medveď alebo lev. Patria tu aj tie nenápadné – dážďovky, hmyz, žaby, plazy – ktoré mnohým ľuďom pripadajú odporné a (bezdôvodne) sa ich obávajú či hnusia. A tiež zvieratá sú aj tie tvory, ktoré nám slúžia ako potrava – sliepky, ošípané či kravy. Mali by sme sa všetci snažiť, aby aj aj oni mali zabezpečené dobré životné podmienky. Uvedomiť si, že človek je tiež časťou prírody a je závislý od rastlinných a živočíšnych druhov, bez ktorých nebude možný ani jeho život na zemi.