Našli ste opustené alebo zranené zviera?

Teraz je čas, keď veľa mladých vtákov vylieta alebo „vypadne“ z hniezda a ľudia v dobrej viere, že ho zachraňujú, ho odnesú a chcú sa oň postarať. V nasledujúcom texte Vám skúsime poradiť, čo s takýmto živočíchom robiť.

Vtáčie mláďa, ktoré nelieta, ale nie je zranené a je operené

 1. Mláďa nechytajte, ale najprv sa trochu vzdiaľte a pozorujte Je veľmi pravdepodobné, že o chvíľu začujete rozčúlených rodičov, ktorí chcú mláďa nakŕmiť, ale boja sa vás. Mláďatá väčšiny druhov opúšťajú hniezda skôr ako vedia lietať a rodičia ich dokrmujú na zemi.
 2. Predchádzajúci bod neplatí, ak ide o mláďatá lastovičiek, belorítok a dážďovníkov. Vtedy je potrebné kontaktovať Správu CHKO Latorica alebo linku 112.
 3. Ak je mláďa na frekventovanom mieste, kde by mu mohlo hroziť nebezpečenstvo od áut alebo chodcov, mláďa opatrne premiestnite na najbližšie bezpečné miesto – pod kríky do trávy, na hrubší konár, na iné vyvýšené miesto a pod.

Vtáčie mláďa, ktoré je holé, neoperené

 1. Popozerajte sa po okolí, či nenájdete hniezdo, z ktorého vypadlo a pokúste sa tam mláďa vrátiť. Veľmi malé mláďatá nemajú prakticky žiadnu šancu, ale s určitými stratami príroda počítala, preto obdarila spevavce vysokou reprodukčnou schopnosťou.
 2. Ak hniezdo nenájdete, kontaktujte Správu CHKO Latorica.

Zranený živočích

 1. Ak nájdete zraneného živočícha, kontaktujte Správu CHKO Latorica alebo linku 112, kde Vás budú inštruovať, ako sa o zviera postarať kým si ho prídu prevziať.
 2. Ak je odchyt pre záchranu živočícha nevyhnutný, treba ho zrealizovať veľmi opatrne, aby nedošlo k zraneniu. Pri chytaní zraneného živočícha použite väčšiu látku, košeľu, vetrovku, prikrývku, deku a pod. (nikdy nie igelit alebo sáčok), ak máte, tak aj rukavice. Zranené živočíchy môžu byť agresívne. Pri manipulácii s nimi pamätajte na hygienu a možnosť prenosu nákaz!
 3. Odchyteného zraneného jedinca umiestnite do primerane veľkej krabice s dostatočným prístupom vzduchu a umiestnite ju na pokojné tmavé miesto. Ako podstieľku môžete použiť papier, seno alebo slamu.
 4. Nikdy zviera nekŕmte! Ak je viditeľne slabé, príp. sú vonku veľké horúčavy, môžete mu dať napiť čistej vody cez injekčnú striekačku.
 5. Čo najskôr kontaktujte Správu CHKO Latorica alebo linku 112.
 6. Ak ide o poľovnú zver – srnec, jeleň, diviak, líška, jazvec, muflón, zajac, bažant… je potrebné nahlásiť nález užívateľovi poľovného revíru. Akúkoľvek manipuláciu a prevoz takýchto živočíchov zakazuje zákon o poľovníctve.

Ak nájdete ticho ležiace mláďatá zajacov a srncov, tak sa urýchlene vzdiaľte a nedotýkajte sa ich. Tieto mláďatá NIE SÚ OPUSTENÉ, ich matky sú v blízkosti a chodia ich kŕmiť. Opustené by hlasne nariekali a bezcieľne sa potulovali po okolí, vtedy platí bod 6.

Kontaktovať Správu CHKO Latorica môžete na tel. č.: 056/668 30 00, 0903 298 247