Údržba náučného chodníka Beša – Čičarovce

Údržba náučného chodníka Beša – Čičarovce

Opäť prebehla údržba náučného chodníka Beša – Čičarovce pracovníkmi Správy CHKO Latorica. Natierali sa tabule, osadili nové stĺpiky, aby si návštevníci, turisti a milovníci prírody odnášali okrem nových vedomostí aj dobré dojmy. Všetkých srdečne pozývame na prechádzku naším náučným chodníkom. Svoje postrehy nám môžete písať na našu FB stránku Chránená krajinná oblasť Latorica.