ŠOP SR Správa CHKO Latorica  vyhlásila v spolupráci s mestom Trebišov v decembri súťaž „ Vianoce bez plastu – návrat k prírode“ pre MŠ a ZŠ. Školy nám zaslali fotky výzdoby tried z prírodných materiálov.  Pozrite si výzdobu a odovzdávanie cien na priložených fotografiách. Viac fotografií na našej facebookovej stránke.