Vráťme mŕtvym ramenám život!

Dňa 27.7.2021 sa uskutočnil odborný seminár zameraný na problematiku obnovy a zlepšenia mŕtveho ramena Čéne, ale aj revitalizáciu ďalších mokradí v povodí Latorice a Tisy v Čiernej nad Tisou. Bola predstavená štúdia na revitalizáciu Čéne, zhodnotili sa možnosti a návrhy variantných riešení. Po diskusii sa prešlo priamo do terénu – na lokalitu Čéne a tiež sa konala prehliadka mokradí revitalizovaných a obnovených organizáciou SOS/BirdLife Slovensko v minulosti. Celé podujatie bolo organizované SOS/BirdLife Slovensko.