Výberové konanie na miesto – špecialista, ekológ (LIFE), CHKO Latorica

Výberové konanie na miesto – špecialista, ekológ (LIFE), CHKO Latorica

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
vypisuje výberové konanie na miesto
špecialista, ekológ (LIFE)
pracovisko Správa CHKO Latorica, Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním na ekológiu (alternatívne iné príbuzné odbory prírodných vied, prípadne lesníctvo)
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • vodičský preukaz kategórie B,
 • bezúhonnosť,
 • skúsenosti s publikovaním odborných a vedeckých textov (prehľad publikačnej činnosti výhodou), samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • orientovanie sa v problematike ochrany prírody, znalosť zákona o ochrana prírody a krajiny,
 • samostatná práca v teréne,
 • prax v obore a znalosť územia sú vítané,
 • schopnosť rýchlo sa učiť, flexibilita, veľmi dobré komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti,
 • maďarský jazyk výhodou, nie je podmienkou,
 • výhodou skúsenosti s administratívou.

Pracovná náplň uchádzača

 • príprava rokovaní a účasť na prerokovaniach s vlastníkmi, nájomcami a užívateľmi pozemkov
 • participácia na manažmentových prácach v teréne
 • súčinnosť pri zameriavaní hraníc chránených území,
 • spracovanie a analýza údajov o návštevnosti územia,
 • príprava textov a grafických podkladov na web, do publikácii,
 • komunikácia s orgánmi štátnej správy, verejnej správy, so stakeholdermi a vlastníkmi území v projektovej oblasti,
 • kontrola vykonávaných manažmentových opatrení na lokalitách projektu,
 • spolupráca s ostatnými projektovými manažérmi,
 • príprava čiastkových administratívnych podkladov projektu.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • služobný mobilný telefón,
 • PN platená nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú na 1 rok počas realizácie projektu LIFE – „Úloha siete NATURA 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“. (LIFE IP- NATURA 2000 SVK). Po uplynutí doby určitej je možnosť predĺženia pracovného pomeru počas realizácie projektu.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny plat na uvedenej pozícii je 931,50 EUR. Predpokladaný termín nástupu: 15.09.2021

Žiadosti spolu so životopisom, motivačným listom a súhlasom so spracúvaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Termín zaslania žiadosti do výberového konania: do 31.08.2021

Výberové konanie sa uskutoční na Správe CHKO Latorica Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov. Uchádzačom spĺňajúcim uvedené požiadavky bude presný termín oznámený telefonicky alebo emailom.

Kontaktná osoba:

Mgr. Kristína Voralová, riaditeľka Správy CHKO Latorica

e-mail: kristina.voralova@sopsr.sk

Tel.:   +421 911 085 686