Východoslovenský tábor ochrancov prírody 2018 – sekcia praktickej ochrany prírody

Východoslovenský tábor ochrancov prírody 2018 – sekcia praktickej ochrany prírody

V dňoch od 28.7.2018 – 03.08. 2018 sa konal už XLII. ročník VS TOP-u v k.ú. obce Zboj, na príprave ktorého nemohla chýbať Správa CHKO Latorica a dobrovoľní ochrancovia prírody zo ZO SZOPK v Trebišove, ktorí boli tak ako každý rok tak aj tento rok aktívni hlavne v sekcii praktickej ochrany prírody. O ich aktivitách a ďalších podrobnostiach priebehu VS TOP-u sa dočítate na stránke Národného parku Poloniny.

Môžem iba skonštatovať, že aj XLII. ročník VS TOP-u bol iný, zaujímavý a úspešný. VS TOP splnil stanovené ciele o čom svedčia aj tieto čísla :

Pracovalo  14  odborných sekcií.

Prišlo až 310 účastníkov.

Najmladší účastník sa narodil v  januári 2018.

Najstarší účastník sa narodil v auguste 1936.

Všetci títo úžasní ľudia strávili spolu super týždeň v lone prekrásnej prírody NP Poloniny a verím, že odchádzali z tábora nabití pozitívnou energiou a množstvom nových zážitkov a informácií.

Toto sú argumenty, ktoré  nás organizátorov tejto akcie povzbudzujú a presviedčajú o tom, že táto aktivita má svoj zmysel a opodstatnenie a dodávajú nám energiu pre organizáciu ďalších ešte úspešnejších ročníkov VS TOP-u.

 

Mgr. Kristína Voralová