Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z. z. zo dňa 9.12.2019, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov – stručné info

Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z. z. zo dňa 9.12.2019, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov – stručné info

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky je zverejnená vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z. z.  zo dňa 9.12.2019, účinná od 1.1.2020, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. Táto vyhláška priamo nadväzuje na zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (článok TU).  Vyhláška sa skladá z troch príloh:

Príloha č. 1 : Spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Európskej únie  (Ďalej EÚ) a inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (ďalej SR) – kde je uvedený názov a spôsob odstraňovania.

Príloha č. 2: Spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy EÚ a inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy SR – kde je uvedený názov, spôsob rozmnožovania a spôsoby odstraňovania v tabuľke a v samostatnej kapitole je opis spôsobov odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín a podmienky ich odstraňovania.

Príloha č. 3: Spôsoby nakladania s biomasou z inváznych nepôvodných druhov rastlín.

Celá vyhláška je dostupná TU.

foto – odstraňovanie glejovky americkej (Asclepias syriaca)  Ľ. Hrinko ©