Vypustenie zrehabilitovaných živočíchov

Vypustenie zrehabilitovaných živočíchov

Dňa 2.8.2018 Správa CHKO Latorica v spolupráci s chovnou stanicou pri CVČ Sečovce vypustili zrehabilitovaných zranených živočíchov – bociana bieleho, myšiaka hôrneho a dážďovníkov obyčajných.