Výstava – HĽA PRÍRODA – ECCE, NATURA – Veľké Kapušany

Výstava – HĽA PRÍRODA – ECCE, NATURA – Veľké Kapušany

HĽA, PRÍRODA – ECCE, NATURA

Vymieranie je normálny proces evolúcie a rozvoja sveta. Veľa druhov vymrelo dávno predtým, než sa objavil človek, pretože neboli schopné prispôsobiť sa novému prostrediu, klíme či dravcom.

Približne od roku 1600 sa však vymieranie mnohonásobne zvýšilo kvôli zásahom ľudí, ktorí začali loviť zver pre radosť a ničiť prirodzené životné prostredie výstavbou miest, úpravou vodných tokov, vysúšaním močarísk  a neprimeranou turistikou. Dnes si mnoho ľudí uvedomuje tento problém a vznikajú rôzne organizácie na ochranu  živočíchov a životného prostredia. Ich činnosť je globálna, ale často aj lokálna. Propagácia pomoci Zeme a našej biosfére sa každým  rokom zvyšuje.

 

Výstava fotografií autorov Michala FeckaMiloša Ballu: „HĽA, PRÍRODA“ je  malým nahliadnutím do sveta fauny a flóry a zároveň mementom, chrániť to, čo nás obklopuje.

Za realizáciou fotovýstavy, sú Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany  Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Latorica so sídlom v Trebišove.

Umiestnenie fotografií na  dopravné značky: výstražné, zákazové, príkazové a informatívne má viac ako symbolický charakter – chceme tým upozorniť na nevyhnutnosť chrániť a zveľaďovať.

Jeden z velikánov svetového ducha, holandský osvietenecký filozof, Baruch Spinoza , raz povedal: „Ignorantia, non est argumentum“  – Nevedomosť nie je argumentom.

Ak teda bude prostredníctvom tejto výstavy viac ľudí vedieť viac o potrebách a nutnosti ochrany fauny a flóry, potom to určite  prispeje k zvýšeniu tohto úsilia.

 

PhDr. Štefan Töviš

riaditeľ Msks. Veľké kapušany