Zbieranie odpadkov – NPR Kašvár

Dňa 21.4.2023 sme v spolupráci s BROZ v rámci projektu LIFE Sub-pannonic zrealizovali brigádu – čistenie odpadkov v NPR Kašvár, ktoré sa ukázali v celej svojej kráse po odstránení náletových drevín a krovín počas zimného obdobia. Brigády sa zúčastnili aj obyvatelia obce Ladmovce, za čo im patrí naša vďaka. Tiež sa chceme poďakovať starostovi obce Ladmovce, ktorý zabezpečil vozidlá na odvoz vyzbieraného odpadu do pristaveného kontajnera. Na vyčistenej ploche sa plánuje pasenie oviec a kôz, ktoré by malo začať už v tomto roku. Pevne veríme, že vďaka paseniu sa nám podarí udržať biotopy xerotermnej vápnomilnej vegetácie.