SVETOVÝ DEŇ KORYTNAČIEK

Tento deň  v roku 2000 iniciovala organizácia American Tortoise Rescue, ktorá sa zaoberá záchranou a ochranou korytnačiek.

Korytnačky sú (spolu s vtákmi) najstaršia dodnes žijúca základná skupina plazov – najstaršie známe korytnačky sú totiž z obdobia pred 260 miliónmi rokov

V súčasnosti je na svete asi 300 druhov korytnačiek. Korytnačky sú studenokrvné živočíchy, čo znamená, že teplota ich tela sa mení podľa okolitého prostredia. Sú typicky dlhoveké, niektoré jedince sa dožili preukázateľne aj viac ako 180 rokov. Korytnačky majú zásadnú úlohu vo vyváženosti morských aj pozemných ekosystémov.

Veľa druhov korytnačiek je ohrozených kvôli strate prirodzeného prostredia, nadmernému lovu a nezákonnému obchodu.

Tento svetový deň nám pripomína potrebu chrániť korytnačky a ich životné prostredie.

Na Slovensku máme jediný pôvodný druh korytnačky – korytnačku močiarnu, o ktorej sme už niekoľkokrát písali:  TU a TU