15. mája 2023

11. odborný seminár VSD a. s.

V dňoch 27.4 a 28.4. 2023 Východoslovenská distribučná a. s. zorganizovala 11. odborný seminár venovaný environmentálnym aspektom činnosti VSD. Program pozostával z návštevy […]